Rendezvous with Bach CD

A „Rendezvous with Bach” egy igazán különleges zenei csemege. Eredetileg egyik mű sem szóló fagottra íródott, a „Találkozások Bachal” cím tehát elsősorban arra utal, hogy a különböző szólóhangszerekre komponált táncsorozatok sajátos hangzásvilága hogyan ültethető át a lehető leghangszerszerűbben és – amennyire ez meghatározható – korhű módon fagottra.

Doktori disszertáció

Miért vállalkozik egy fagottos arra, hogy J. S. Bach Csellószvitjeit megszólaltassa hangszerén? Ha mégis így tesz, akkor azt hogyan kivitelezze? Mindezek részletes átgondolására invitálom a kedves olvasót, amely során legfőképpen a „hogyan” kérdés különböző vetületeire keressük a válaszokat. Arra, hogy bármely hangszeres miért szeret vagy szeretne Bachot játszani, kell-e választ adni?

Sajtó

„Duffek Mihály játszotta a szólót, változatos dinamikával, invenciózus zenei megoldásokkal, így kell szólnia ennek a darabnak.”

"A Corridor volt a hab a tortán. Nagyon igaz, hogy fúvósokat élőben kell hallgatni: élőben még ütősebbek. A hallgató a mellkasán érzi a fúvósok lüktetését. És a Corridor dinamikus lüktetését igazán érdemes az egész testünkön érezni. Le a kalappal a quartet tagjai előtt: gyönyörűen játszottak!"

"A LFZE egykori növendékeiből alakult négyes nagyszerű bemutatót tartott a valóban műfajokon átívelő repertoárból, Thomas Tallis, Borbély Mihály kompozíciói, népdal feldolgozás és saját szerzemény
is elhangzott. "

"A humoros felvezetést lenyűgöző koncert követte, amely során a zeneirodalom remekei szólaltak meg a reneszánsztól a kortárs szerzők alkotásaiig."

"A vélhetően nemzetközi színtereken is unikálisnak számító kvartet, melynek tagjai a zeneakadémián találkoztak, igyekszik a zene minél szélesebb spektrumát bemutatni az angol, vagy a francia reneszánsztól Sztravinszkij átiratokon, motettákon át egészen az orosz népdalokig."

"A hajósi barokk kastélyban adott koncert programja igen változatos volt, hiszen barokk, jazz és több modern zene is volt a műsorban, sőt, énekes produkcióval is meglepték a közönséget"

"Elismeréssel kell szólnunk Lakatos György és volt tanítványai művészetéről, akik kiváló hangszeres tudás és biztos stílusérzék birtokában tolmácsolták a műveket. Szerepeltetésük a műsorban telitalálatnak bizonyult."

"Arra gondoltam -hallgatva a korongot-, mennyire tiszta, őszinte muzsika ez, Atyaúristen!"

2017 Duffek Mihály - email: mihaly.duffek@gmail.com